Jezus
accepteert
jou
onvoorwaardelijk

Lees verder

WAAR MENSEN ELKAAR MAKKELIJK AFSCHRIJVEN OF VEROORDELEN, IS JEZUS TOTAAL ANDERS. HIJ ZOEKT MENSEN JUIST OP, ONGEACHT WIE ZE ZIJN. HIJ VEROORDEELT NIEMAND. JUIST IN DEZE TIJD VAN DISCRIMINATIE EN LIEFDELOOSHEID IS HET BELANGRIJK TE WETEN DAT JEZUS DAT NOG STEEDS DOET.

JEZUS ZET DE DEUR WIJD OPEN VOOR IEDEREEN

Om vooral niet afgewezen te worden, dragen veel mensen een masker. Ze laten niet het achterste van hun tong zien. Jezus weet hoe iedereen in elkaar steekt en steekt juist zijn hand uit. Sterker nog, Jezus zocht juist de mensen op die slecht bekend stonden. Hij werd er door andere mensen op aangekeken dat hij bij hen ging eten. Jezus sloot niemand uit, maar maakte duidelijk dat God van iedereen houdt. Jezus was er voor de mensen die erkenden dat ze hulp nodig hadden, niet voor verwaande mensen, die zich groot hielden. Zij wezen hem af, al stond de deur van Jezus ook voor hen wijd open.

 

“Jezus weet hoe iedereen in elkaar steekt en steekt juist zijn hand uit”

“Fouten die je maakt zijn voor Jezus geen belemmering”

JOUW FOUTEN ZIJN GEEN PROBLEEM

Petrus was een van de discipelen die veel met Jezus optrok, een van zijn beste vrienden. Het werd hem steeds duidelijker dat Jezus niet zomaar een geestelijk leraar was, maar Gods Zoon. Hij was uit de hemel naar de aarde gekomen om mensen het ware gezicht van God te laten zien: liefde voor iedereen. Toch zei Petrus dat hij Jezus niet kende toen zijn vriend werd gearresteerd. Jezus kwam daar later bij Petrus op terug. Dat deed hij niet door Petrus zijn misstap in de wrijven, maar hij vergaf het Petrus en gaf hem een belangrijke taak in de eerste kerk.

Fouten die je maakt zijn voor Jezus dus geen belemmering. Hij gaat door met je. Hij vergeeft je. Zijn liefde overstijgt alles. Iedereen is bij hem welkom ongeacht verleden, ras, geaardheid of wat dan ook. Hij gaf dit voorbeeld om mensen te helpen elkaar op dezelfde manier te accepteren.

ZO GROOT IS DE LIEFDE VAN GOD

Jezus liet niet alleen zien hoe mensen met elkaar moeten omgaan. Hij liet in zijn leven op aarde ook zien hoe groot de liefde van God is voor mensen. Als ultieme bewijs daarvoor liet hij zich vrijwillig kruisigen en stierf een vreselijke dood. Hij had niets fout gedaan, en juist daarom kon hij met zijn dood de prijs betalen voor de fouten van alle mensen. Zo maakte Jezus het voor de mensen weer goed met God. Er was geen andere reden waarom hij stierf. Hij had niets misdaan. Pilatus, die Jezus veroordeelde, wist dat dit onterecht was. Daarom waste hij ‘zijn handen in onschuld’.

Nog steeds legt Jezus de verbinding tussen God en mensen. Hij maakt duidelijk dat God iedereen onvoorwaardelijk accepteert. Ook jou. Dat is typisch Jezus…


Reageer hieronder:


WAT VIND JIJ ERVAN DAT GOD IEDEREEN ACCEPTEERT?

Ontdek de andere eigenschappen van Jezus:

Reacties

Bedankt voor je reactie. Je reactie is te zien na goedkeuring van de redactie.

Most recent Most popular
 • Neil Tjonk

  17-04-2017

  Enig, iets wat wij steeds minder zien

  REAGEER + LIKE
 • Neil Tjonk

  17-04-2017

  Enig, daar is véél liefde voor nodig. Iets wat wij steeds minder zien

  REAGEER + LIKE
 • Roberto Adalberto de Anzoategui

  16-04-2017

  God zegt dat Hij „niemand partijdig bejegent noch steekpenningen aanneemt”. Lees Deuteronomium 10:17. Toen de apostel Petrus door God tot de onbesneden niet-jood Cornelius(een Romeinse centurion of legeraanvoerder) werd gezonden om hem(Cornelius) het goede nieuws te verkondigen, zei hij (Paulus) dus: „Ik bemerk zeer zeker dat God niet partijdig is, maar in elke natie is de mens die Hem vreest en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor Hem.” Lees Handelingen 10:34,35 en Romeinen 2:10,11. Wél moeten wij op een feit letten bij gebeden want velen "denken" dat zij tot jezus mogen bidden.Volgens de bijbel bekleedt Jezus inderdaad een zeer hoge positie in de hemel. Betekent dit echter dat wij tot Hem dienen te bidden? U bent wellicht een van degenen die, uit liefde voor Jezus, gebeden tot Hem opzenden, maar hoe denkt Jezus zelf over zulke gebeden?Waarom worden deze vragen, om te beginnen, eigenlijk opgeworpen? Omdat de bijbel zegt dat God de Vader de „Hoorder van het gebed” is. Het wekt dan ook nauwelijks verbazing dat dienstknechten van God in de oudheid, zoals de Israëlieten, alleen tot God, de Almachtige, baden. Lees Psalm 5:1,en2, en 65:2. Veranderde dit toen Jezus, de Zoon van God, naar de aarde kwam om de mensheid van zonde en de dood te bevrijden? Nee, gebeden werden nog steeds tot God de Vader opgezonden. Toen Jezus op aarde was, bad Hijzelf veelvuldig tot Zijn hemelse Vader, en hij leerde anderen hetzelfde te doen. Als wij tot Jezus mogen bidden, waarom zond Hij gebeden tot Zijn vader dan op??? Denk maar eens aan het Modelgebed, soms het Onze Vader genoemd, dat een van de bekendste gebeden ter wereld is. Jezus leerde ons niet om tot Hem(Jezus dus) te bidden; Hij gaf ons dit model: „Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd.” De beslissingen en daden van de Vader, de Schepper en het Opperwezen, zijn onaanvechtbaar. Hij kan met zijn schepping doen wat Hem behaagt en is niemand iets verschuldigd. Hij handelt met afzonderlijke personen of groepen personen, en zelfs met natiën, overeenkomstig Zijn voornemen en op Zijn eigen bestemde tijd. Toch is God onpartijdig. Hij beloont een ieder naar wat hij is en doet, en niet naar zijn uiterlijke verschijning of zijn bezittingen. En Zijn Zoon Jezus Christus volgt dezelfde onpartijdige handelwijze. Als wij bidden, moeten wij onze gebeden in gedachte opzenden tot de Vader, en daarna als wij klaar zijn met onze gebed(en), zeggen wij dat wij dit alles vragen en smeken in naam van Zijn (of Uw) geliefde Zoon Jezus christus Amen.

  REAGEER + LIKE
 • Kees

  10-04-2017

  Ik kan daar niet zoveel mee hoor... Zou wel mooi zijn, dat wel...

  REAGEER + LIKE
 • Linda dV

  10-04-2017

  Dat is toch wel heel bijzonder. Kunnen wij als mensen wat van leren...

  REAGEER + LIKE
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Naam

E-mail

Bericht

Verstuur

Video